Financier uw vastgoed snel en eenvoudig
Ga naar ons aanvraagformulier

Over ons  

 Over ons
Contact:
info@bricksfinance.nl
085 13 02 479
Lange Voorhout 37, 2514 EC Den Haag

 

 

Disclaimer voor www.bricksfinance.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.bricksfinance.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bricks Finance. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bricks Finance is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bricks Finance.

Bricks Finance streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om onze diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Bricks Finance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bricksfinance.nl op deze pagina.

Disclaimer voor www.bricksfinance.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.bricksfinance.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bricks Finance. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bricks Finance is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bricks Finance.

Bricks Finance streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om onze diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Bricks Finance aanvaardt geen aansprakelijkheid vooaat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bricksfinance.nl op deze pagina.


 

 
 
 
 
E-mailen
Map